Seminarier 2018

Hur rustar vi Sverige för 11 miljoner invånare? →

Arrangör: Sveriges Byggindustrier

Inom en snar framtid kommer Sverige ha 11 miljoner invånare. Det skapar möjligheter för ökad sysselsättning och förbättrad skattekraft. Men den kräver också stora investeringar i bostäder och infrastruktur. Vad krävs för att det ska bli verklighet?

Har landstingen gjort sitt? →

Arrangör: Kristdemokraterna

Är det dags att avveckla landstingen och byta från 21 landsting till staten? Leder en förändrad styrning av hälso-och sjukvården till bättre kvalitet?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion

Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige?

Vilka är energibranschens viktigaste frågor? →

Arrangör: Energimarknaden, Accenture

Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter och ny teknik, energilagring, ökad elektrifiering av fordonsflottan och i övriga samhället och småskalig elproduktion öppnar nya möjligheter. Energibranschen är kort sagt i omdaning!

Pensionspengarna på Fondtorget – Hela, rena och fria val →

Arrangör: Fond&Bank, Pensioner&Förmåner

Är förändringarna på fondtorget tillräckliga, eller går de för långt? Riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet och snedvrida konkurrensen på den svenska fondmarknaden i ivern att förhindra att fler oseriösa aktörer finns i det svenska pensionssystemet?

Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk? →

Arrangör: MTO Säkerhet

Ett ökat produktionstryck har lett till att flera av samhällets högriskbranscher har infört nya typer av mer effektiva och lönsamma affärsmodeller. Men vilka konsekvenser kan detta ha för säkerheten, i och med svårigheterna med att visa på vinsterna med ett proaktivt säkerhetsarbete på kort sikt.

Marknaden, företagen eller våra politiker – vem har ansvaret? →

Arrangör: Resumé, Grandpa Electric

I en värld där haven och skogarna dör men där vi generellt sätt får det bättre ekonomiskt är det svårt att veta vem som har ansvaret för en hållbar utveckling, är det konsumenten, företagen eller våra politiker? Ett snabbt, provokativt men ändå humoristiskt samtal kring hållbar konsumtion.

Hur har kommunikationsbranschen påverkats av metoo-rörelsen? →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion, KIMM, Wise Professionals, Sveriges Marknadsförbund

#metoo-rörelsen har dragit fram över Sverige som en vårflod. De flesta branscher har uppmärksammat och berörts- så även kommunikationsbranschen. Men har något ändrats och i så fall på vilket sätt? Och hur ser vägen framåt ut?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion

Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige?

Rätt från början – kan vi ge alla barn en bra start på ett gott liv utan trollspö? →

Arrangör: Tidaholms kommun, Västra Götalandsregionen

Kan tidiga insatser för små barn göra skillnad hela livet? De positiva effekterna av att ett barn får en bra start i livet är fantastiskt stora, inte bara för individen utan för hela samhället. Trots det vågar få satsa på förebyggande arbete. Men det finns arbetssätt som fungerar.

Är vissa entreprenörer finare än andra? →

Arrangör: Veckans affärer

Var tredje företag i Sverige startas av en kvinna. I områden som vård och omsorg dominerar de kvinnliga företagarna, särskilt när det gäller de mindre bolagen. Samtidigt misstänkliggörs och nedvärderas företagande inom välfärdsbranscher.

Nudging – vägen till ett inkluderande och framgångsrikt företag →

Framgångsrika företag och organisationer väver in mångfald och inkludering i både affären och företagskulturen. Men det är fortsatt en utmaning att gå från ord till handling. Kan nudging, positiva knuffar som hjälper att lätt välja rätt, vara ett verktyg för framgång?

Attraktiva platser – hur skapar vi platser där människor mår bra? →

Arrangör: Nowagruppen

Det byggs oerhört mycket i Sverige idag. Samtidigt ökar otrygghet och psykisk ohälsa. Alla som deltar i byggprocesserna vill skapa platser där människor mår bra och känner sig trygga. Hur kan arkitekter, tjänstemän och näringsliv samarbeta för att skapa långsiktigt hållbara platser?

Öresundsbron 2.0 – hur hade den byggts idag? →

Hur ska branschen med gemensamma insatser minska utsläppet av växthusgaser till noll år 2045? Vilka resurser och insatser krävs för att skapa helt nya innovativa miljölösningar och affärsmodeller över branschgränserna?

Politiska lösningar för ett grönt näringsliv →

Sverige står inför en rad utmaningar. Sysselsättningen behöver fördelas jämnt över landet, inte koncentreras till storstäderna. Varannan tugga är idag importerad. Hur mättar vi Sverige om gränserna stängs? Hur kan vi bruka åkern och i skogen för ett fossilfritt samhälle?

En mediemarknad i förändring – hur ser aktörernas strategier ut? →

Arrangör: Resume

Efter stora strukturella förändringar under våren har vi en höst framför oss där viktiga affärs- och mediestrategiska beslut behöver tas, hur kommer mediestrategin se ut i en post GDPR-era? Vad är vägen framåt?

Stad och land behöver varann →

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund

Vad vinner staden på en levande landsbygd? Vad vinner landsbygden på växande storstäder? Vilka lösningar ser vi för utvecklingen av stad och land? Debatten om stad och land har länge stått och stampat, den behöver nytt syre.

Hur och kan man förändra en bransch varumärke? →

Arrangör: Resumé, SPER, BOS

Spelbranschen har flera utmaningar: en fördröjd lagstiftning, ökad konkurrens, minskande spelpopulation och mätningar som visar att spel har lågt anseende. Så vad är orsakerna? Kan man förändra en bransch varumärke? Vilken roll och ansvar har de olika aktörerna? Hur skapas en hållbar spelmarknad?

Äganderätt, skogs- och miljöpolitik – var står du? →

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund

För att bönderna ska kunna fortsätta producera de ”gröna kolatomerna” och ge en mångfald av nyttor till samhället, behövs de rätta politiska förutsättningarna. Vilken politik vill de politiska partiernas företrädare driva för de gröna näringarna?

Skattesystem som skapar entreprenörsanda →

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund

De gröna näringarna har en förmåga att få snurr även på övrigt företagande. Men företag hämmas av arbetsgivaravgifter, regler och kortsiktiga, oförutsägbara skatteregler. Kan förenklingar på skatteområdet skapa arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft i det gröna näringslivet i hela Sverige?

Är framtidens kommunikation rörlig? →

Arrangör: Resumé

År 2020 tror man att närmare 80 procent av all digital kommunikation kommer vara rörlig. Men att skapa trovärdigt innehåll ställer krav på avsändare så hur lyckas man? Möjligheter, effekter, strategier, mätningar – hur ser utvecklingen ut?

Äganderätt, skogs- och miljöpolitik – var står du? →

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund

För att bönderna ska kunna fortsätta producera de ”gröna kolatomerna” och ge en mångfald av nyttor till samhället, behövs de rätta politiska förutsättningarna. Vilken politik vill de politiska partiernas företrädare driva för de gröna näringarna?

Renovering av hyresrätter – det borde kosta hälften →

Arrangör: Modexa

Dagens metoder för att renovera hyresrätter resulterar i hyreskostnader som är dubbelt så höga som majoriteten av målgruppen faktiskt klarar av. Istället måste stat och kommun gå in och kompensera ekonomiskt. Det är inte hållbart i längden. Varför renoverar vi som vi gör och måste det vara så?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion

Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige?

Innovativa och lönsamma lösningar i hela värdekedjan – avgörande för det hållbara energisystemet →

Arrangör: Dagens industri, InnoEnergy

Elektrifiering av gruvnäringen, hydrauliska system i tunga fordon och batteribaserad energilagring är exempel på innovativa energilösningar. Exemplen visar också på affärsmöjligheter genom minskade koldioxidutsläpp. Vad krävs för att denna typ av innovationer ska utvecklas och kommersialiseras?

Hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling →

Arrangör: HBV – Allmännyttans inköpsfunktion

Att ligga i framkant och driva både hållbarhetsfrågor är det många som vill. Men hur gör man det bäst? Vilka krav kan ställas på leverantörer, kunder, politiker och upphandlare? Lagen om offentlig upphandling och strategiska inköpsprocesser innebär både utmaningar och möjligheter.

Energisektorn i förändring – blockchain, augmented reality och digital säkerhet →

Arrangör: Dagens industri, Rejlers

Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter även för energisektorns aktörer men vilka risker uppstår i det förändrade landskapet och hur förbereder sig nyckelspelarna för att hantera dessa? Hur viktas sårbarheter mot potentialen för nya affärsmodeller och ökad kundnytta?

Upphandling i dynamiska inköpssystem för specifika behov →

Arrangör: HBV – Allmännyttans inköpsfunktion

Just nu startas flera dynamiska inköpssystem, för mer behovsanpassade upphandlingar under lagen om offentlig upphandling. Men vilka utmaningar skapar det för aktörer som lyder under LOU och berörda leverantörer? Vilka utmaningar finns för innovationsupphandling och solenergiutrustning?

Strategier och affärsmodeller: vem vinner kampen om kunderna på den elhandlarcentriska marknaden? →

Arrangör: Dagens industri, EG Sverige

Energibranschen står inför den största förändringen sedan avregleringen på 90-talet. Den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben innebär en stor omställning för elhandelsbolagen. Konkurrensen skärps och öppnar också upp för nya och innovativa aktörer. Vem blir vinnare på den nya marknaden?

Alla pratar om att bygga – men vem ska förvalta och hur? →

Arrangör: Fastigo

Den allmänna bostadsdebatten fokuserar oftast på själva byggandet av bostäder och andra fastigheter, men sällan på hur de ska kunna förvaltas och driftas. Samtidigt ser vi att fastighetsbranschen är i ett akut behov av nya medarbetare och ny kompetens. Hur möter vi detta behov i framtiden?

Hur kan vi öka byggandet och minska bostadsbristen? →

Arrangör: SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

Idag är det brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framförallt är det hyresbostäder som saknas. Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra.

Framtidens sociala bostadspolitik →

Arrangör: SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

Sverige behöver en bostadspolitik där även låg- och medelinkomsttagare hittar bostäder de kan efterfråga. Vilket ansvar kan eller ska allmännyttan ta för den sociala bostadspolitiken i framtiden och hur kan den utvecklas?

Post-valet – vilka problem måste lösas för att energiöverenskommelsen ska bli verklighet? →

Arrangör: Fortum, Dagens industri

Valet 2018 kommer inte handla om energipolitik. Det betyder inte att det saknas frågor för en nyvald riksdag att hantera: tillståndsprocesser, skatter, nätutbyggnad, utbyggnaden av förnybart, kärnkraften, styrmedel och integration med övriga EU. Vilka frågor blir avgörande efter valet?

Nyckeln till integration är boende →

Arrangör: SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

Att lösa utmaningarna kring segregationen, där socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden skapar en negativ utveckling för hela samhället, ligger i både allmännyttans och andra samhällsaktörers intresse.

Bostadsvalet 2018 – utfrågning av bostadspolitiska talespersoner →

Arrangör: SABO

De bostadspolitiska talespersonerna svarar på frågor om allmännyttans roll i svensk bopolitik.

Trendspaning i framtidens medie- och kommunikationslandskap →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus, KIMM, Wise Professionals, Sveriges Marknadsförbund

Twitter och trovärdigheten – vem kan man lita på egentligen? Ett samtal om twitter som kanal i politiska diskussioner och inför stundande val.

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion

Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige?

Om stark näringslivsutveckling och transportbehov på Södertörn →

Arrangör: Haninge kommun, Södertörnskommunerna

Hur ska den starka näringslivsutvecklingen mötas av väl fungerande infrastruktur? Hur kan olika aktörer samarbeta så att bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur genererar förutsättningar som gynnar fler?

Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män →

Arrangör: Medlingsinstitutet

Kvinnors genomsnittslöner är lägre än mäns. Den officiella statistiken visar skillnaden och hur den utvecklas.

Så går vi från förort till stad – förtätning eller helt nya stadsdelar →

Arrangör: Haninge kommun

Hur kan vi växa med kvalitet och bygga för framtidens generationer och behov, är det förtätning eller nya städer som behövs? Kan en del av lösningen bestå i att tänka nytt kring samarbete med företag och samarbetspartners när vi utvecklar?

När medier granskar medier – gäller samma premisser? →

Arrangör: Resumé

Under #Metoo var stora medieföretag och mediepersonligheter föremål för granskning – från såväl konkurrenter som det egna företagets journalister. Hur hanterar medieföretagen det? Hur mycket påverkas granskningarna av relationer mellan redaktioner? Och lever mediecheferna som de lär?

Är företagen de nya politikerna? →

Arrangör: Resumé

Näringslivet tar ett allt större ansvar för samhället, i takt med att företag vill få en mer meningsfull roll i människors liv och bidra till en bättre värld ökar också möjligheterna att påverka och förändra. Så håller näringslivet på att bli de nya politikerna? Vad innebär den utvecklingen?

Politiker som influencers – demokratins framtid eller fall? →

Arrangör: Resumé

Sociala medier är en plattform som får oss väljare att reagera, interagera och engagera. Men vad händer när politiker blir influencer och kommer närmare väljarna? Kommer höstens valrörelsen flytta, och kanske rent av avgöras, i sociala medier? Är de nya politikernas demokratins framtid eller fall?

Digitala jättarna slukar mediemarknaden – vad kan politiken göra? →

Arrangör: Resumé

Svenska mediebranschen är i förändring, nya digitala aktörer tar marknadsandelar och medieföretagens affär krymper. På en spelplan med lika villkor skulle Google och Facebook betala närmare en 1 miljard kronor i skatt i Sverige. Varför har inte alla samma förutsättningar och vad gör politikerna?

Digitala jättarna slukar mediemarknaden – vad kan politiken göra? →

Arrangör: Resumé

Svenska mediebranschen är i förändring, nya digitala aktörer tar marknadsandelar och medieföretagens affär krymper. På en spelplan med lika villkor skulle Google och Facebook betala närmare en 1 miljard kronor i skatt i Sverige. Varför har inte alla samma förutsättningar och vad gör politikerna?

Har kommunikatören blivit grindvakt för den granskande journalistiken? →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus, KIMM, Wise Professionals, Sveriges Marknadsförbund

I ett förändrat medielandskap – har kommunikatören blivit grindvakt för den granskande journalistiken? PR-budgeterna växer, redaktionerna krymper och allt fler går från journalist till kommunikatör inom offentlig sektor. Får vi en tillrättalagd världsbild?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik →

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion

Vilka frågor snackas det om? Vem får genomslag? Och spelar det roll? Vad berättar media imorgon? Och vad kommer de att missa? Vi granskar samspelet mellan politik, media och opinion och kopplar Almedalens dagsfrågor till den långsiktiga samhällsutvecklingen. Hur mår demokratin i Sverige?

Close Menu